Dėmesio

Nuo 2014-04-30 kečiasi telefonų numeriai:

Fax., tel. Nr. (8-443) 92839

tel.Nr. (8-443) 92838

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

Valdybos nuratrimu 2014-01-20, Nr. V-04

Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas 2014 m. vasario 28 d. 12:00 val. Naftininkų kredito unijos,  adresu: Juodeikių km., Židikų sen., Mažeikių r. sav., o jam neįvykus dėl nepakankamo kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2014 m. kovo 07 d. 17:30 val. Žemaitijos regiono Mažeikių rajono profesinių sąjungų centro patalpose,  adresu: Ventos g. 8A, Mažeikiai (3 aukštas).

Eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2013 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Revizoriaus ataskaita apie unijos 2013 m. finansinę ūkinę veiklą. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaita už 2013 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2013 m. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo projekto priėmimas.
  6. 2014-2016 metų strateginės veiklos plano projekto pristatymas ir jo tvirtinimas.
  7. 2014  m. metų  pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Dėl įgaliojimų suteikimo valdybai priimti sprendimus.

Naftininkų kredito unija © 2011 | Internetinių svetainių kūrimas - Inforena